Vaaleissa kokoomuslaisena ehdokkaana

Näiden kuntavaalien ehdokasasettelussa Tuusulassa tapahtui poikkeuksellisen erikoinen teko. Kokoomuksen ehdokaslistasta vastuussa olleet poistivat nimeni ehdokaslistalta kertomatta asiasta minulle. Ehdin viime hetkellä perustamaan oman valitsijayhdistyksen ja olen nyt ehdolla yksin omalla listallani.

Olen edelleen Kokoomuksen jäsen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia. Meille kokoomuslaisille ovat tärkeitä myös mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen.

Omakotialueet ovat Tuusulan vahvuus

Omakotitontit maaseutumaisessa ympäristössä lähellä pääkaupunkiseutua ovat olleet Tuusulan tärkeä vetovoimatekijä, ja ovat sitä jatkossakin. Meidänkin perhe muutti Tuusulaan vuonna 1994 juuri siksi, että halusimme asua omakotitalossa, viihtyisässä ympäristössä, mutta kuitenkin lähellä Helsinkiä. Saman ratkaisun ovat tehneet sadat, ellei jopa tuhannet perheet valitessaan Tuusulan kotikunnaksi.

Viime vuosina emme ole pystyneet vastaamaan tonttikysyntään Etelä-Tuusulassa aikaisempien vuosien tapaan. Syykin tähän on tiedossa. Tätä edellisellä valtuustokaudella Arto Lindbergin johtama kaavoituslautakunta käytännöllisesti katsottuna pysäytti kunnan kaavatuotannon täysin. Syy ei ole Lindbergin, sillä puheenjohtaja on tilanteessa yksin aika voimaton, jos lautakunnan enemmistö haluaa kehityksen pysäyttää. Kaavoittajien oli lähes mahdotonta valmistella sellaisia kaavoja, jotka olisivat edenneet, sillä lautakunnassa vallitsi vieläpä keskenään täysin ristiriitaiset syyt jatkuvaan kaavojen palautukseen. Johtamani kunnanhallitus teki lopulta asiassa ryhtiliikkeen ja käytti tärkeässä osayleiskaava-asiassa otto-oikeuttaan, jotta kaavaprosessit saatiin eteenpäin. Myös maanhankinnassa kunnanhallitus onnistui hyvin. Kaavoitusprosessit aina maanhankinnasta alkaen ovat useiden vuosien pituisia hankkeita, joita kaavavalituksetkin vielä hidastuttavat.

Tällä valtuustokaudella tilanne on ollut parempi. Nyt olemme kaikki yhdessä pystyneet viemään kaavahankkeita vauhdikkaammin eteenpäin ja tuloksetkin alkavat lähitulevaisuudessa näkyä. Uusia omakotitontteja on tulossa myyntiin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt määrätietoisesti työtä uusien omakotitonttien synnyttämiseksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on ryhmämme aloitteesta tämän vuoden kaavoitussuunnitelmaan tehdyt muutokset.

 

 

Lahelanpelto 2 havinnekuva

Kokemusta ja osaamista päätöksentekoon

Kuntien tehtävät tulevat muuttumaan valtavasti seuraavan valtuustokauden aikana sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi. Uskon, että pitkäaikaisesta kokemuksestani ja osaamisestani on hyötyä, kun Tuusulassa tehdään päätöksiä monien muutosten tilanteessa. Olen työskennellyt kunnanvaltuutettuna 12 vuotta, kunnanhallituksessa 10 vuotta ja viimeiset 6 vuotta kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Tuusulan vetovoimaa on lisättävä

Tuusulan vetovoimaa on vahvistettava. Etelä-Tuusulan tärkeitä vetovoimahankkeita ovat muun muassa Asuntomessut v. 2020, uusi lukio, uudet työpaikka-alueet, uudistuva joukkoliikenne ja uudet omakotitaloalueet. Kellokoski saa tervetullutta uudistusta uuden koulukeskuksen myötä. Jokelan sijainti pääradan varrella tarjoaa erinomaisia kehittämismahdollisuuksia ja viihtyisän asuinympäristön nykyisille ja uusille asukkaille.

Talouden haasteet on taklattava

Kuntatalouden tila yleisesti jatkuu tulevinakin vuosina haasteellisena mm. vientialojen hitaasta kasvusta johtuen. Tuusulassa tilanne on kuitenkin hyvä moneen muuhun kuntaan verrattuna. Pystymme taklaamaan Tuusulan talouden haasteet pitämällä nyt yhdessä luomamme hyvät hankkeet vauhdissa ja luomalla uusia. On tehtävä lisää toimenpiteitä, joilla saamme Tuusulaan enemmän työpaikkoja ja tasaista väestönkasvua. Digitalisaatio on osattava hyödyntää myös kuntapalvelujen luomisessa.

Verotus on pidettävä kilpailukykyisenä

Veroprosentin pitäminen kilpailukykyisenä on tärkeä tekijä, joka talouden suunnittelussa ei saa unohtua. Osaava kunnan henkilöstö ansaitsee ammattimaisen johtamisen ja hyvät toimintaedellytykset työssään kuntalaisten hyväksi.

Jokaisella kuntalaisella on oltava turvallinen ympäristö asua, harrastaa, yrittää ja tehdä työtä. Tämä mahdollisestaan pitämällä kunnan peruspalvelut kunnossa.