Vaaliteemojani 2021

Minulle tärkeitä asioita, joita valtuutettuna haluan olla edistämässä

  • Kasvatuksen ja koulutuksen kärkikuntana meidän on taattava kaikille lapsille ja nuorille turvalliset ja terveelliset tilat varhaiskasvatukseen ja oppimiseen.
  • Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy on äärimmäiset tärkeää ja siihen tulee panostaa nykyistä enemmän.
  • Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin parissa on edelleen kehitettävä.
  • Meidän tulee tarjota enemmän uusia tontteja omakotitalojen rakentamiseen.
  • Tuusulan tulee olla kiinnostava ja luotettava kumppani yrityksille. Kaavoituksen ja maankäytön painopiste tulee olla yritystonteissa ja omakotitaloalueissa.
  • Vain hoitamalla hyvin kunnan taloutta, voimme parhaiten turvata hyvät palvelut. Nykyinen velkaantumisen vauhti on pysäytettävä.
  • Tuusulan pormestarimallia on tarkasteltava tulevan valtuustokauden aikana kriittisesti. Mikäli malli ei toimi, on palattava kunnanjohtajamalliin.
  • Maahamme suunnitellaan uutta maakuntamallia, joka tarkoittaisi myös muutoksia mm. terveyspalveluiden järjestämisessä. Kunnan edunvalvonta tulee entistäkin tärkeämmäksi, jotta voimme turvata kaikille kuntalaisille riittävät terveys- ja sosiaalipalvelut.

Olen vahva uudistaja ja haluan tehdä jatkossakin avointa ja rehellistä politiikkaa.