Ajankohtaista 2009

Kädenojennus lapsiperheille

Tuusulan valtuusto päätti maanantaina 16.11. pidetyssä kokouksessaan parantaa alle 3-vuotiaiden kotihoidontuen kuntalisän ehtoja. Ehdoissa aiemmin ollut kielto ansiotulojen hankkimisesta poistuu v. 2010 alusta. Nyt siis on oikeutettu kuntalisään, vaikka tekisikin hoitovapaan aikana esimerkiksi keikkatyötä. Myös 3 - 6 -vuotiaiden kotihoidotuen kuntalisä säilyy ennallaan. Näistä päätettiin valtuuston budjettikokouksessa, jossa samalla hyväksyttiin koko ensi vuoden talousarvio. Veroprosentti nousee 18,00 prosentista 18,25 prosenttiin.

 

Outoa palkkapolitiikkaa

Maanantaina 7.9. Tuusulan kunnanhallituksen kokouksen esityslistassa oli pykälä:

441 § KUNNALLISTEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN MUKAISET YLEISKOROTUKSET 1.9.2009 LUKIEN

Päätösesitys: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi yleiskorotuksen toimeenpanon sopimusten mukaisesti 1.9.2009 lukien.

Pöytäkirjamerkintä ko. pykälästä: Pentti Mattila esitti Tuija Reinikaisen kannattamana, että sosiaali- ja terveystoimenjohtajan palkka tarkistetaan siten, että kokonaispalkka on yleiskorotuksen jälkeen 7 398 e/kk. Äänin 7-4 kunnanhallitus päätti ottaa asian käsittelyyn. Äänin 7-3, 1 tyhjä kunnanhallitus päätti, että sosiaali- ja terveystoimenjohtajan palkka tarkistetaan siten, että kokonaispalkka on yleiskorotuksen jälkeen 7 398 e/kk. Aarno Järvinen, Päivö Kuusisto ja Ritva Hyypijev jättivät eriävän mielipiteen.
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi yleiskorotuksen toimeenpanon sopimusten mukaisesti 1.9.2009 lukien.

Yllättäen yksi kunnanhallituksen jäsen siis teki esityksen sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainion palkan korottamisesta toisen jäsenen kannattamana. Kunnanhallitukselle tehtiin esitys, joka ei liittynyt suoraan käsiteltävään pykälään ja näin ollen siihen ei ollut myöskään minkäänlaista viranhaltijavalmistelua tai esittelijän esitystä.

Mielestäni kunnanhallitus ei voi päättää yhden kunnan työntekijän mittavasta palkankorotuksesta ilman minkäänlaista virkamiesvalmistelua ja esittelevän viranhaltijan esitystä. Toki lain mukaan se on mahdollista, mutta toimintatapana se ei noudata mielestäni hyvää hallintotapaa. Siksi äänestyksessä vastustin asian ottamista käsittelyyn. Yksittäisen kunnanhallituksen jäsenen esitys ei mielestäni riitä päätöksenteon perusteeksi tällaisessa asiassa, joka ei ole edes esityslistalla ja johon kunnassa on olemassa toimiva menettelytapa, jolla mm. varmistetaan työntekijöiden tasavertainen kohtelu. Ilman asiantuntevaa valmistelua tällaisesta korotuksesta päättäminen on mielestäni mahdotonta, jonka vuoksi en halunnut ottaa kantaa varsinaisen korotuksen puolesta enkä vastaan. Siksi siis äänestin tyhjää toisessa äänestyksessä. Haluan myös korostaa sitä, että Pirjo Vainio on mielestäni tehnyt työtään erinomaisesti ja on osaava ammattilainen. En vaan voi hyväksyä tapaa, jolla hänen palkka-asiansa hoidettiin.
 

Huoli nuoristamme

Nuortemme toiminta on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Nuorten häiritsevästä käyttäytymisestä Hyrylän kauppojen edustalla on puhuttu paljon ja ihan viime päivinä julkisuudessa on keskusteltu myös ns. mopomiitistä. Suurin osa tuusulalaisista nuoristamme on reippaita ja aktiivisia, joilla kouluasiatkin ovat hienosti kunnossa. Valitettavan paljon on kuitenkin nuoria, joilla esiintyy ongelmia. Tämä näkyy muun muassa lisääntyneenä päihteiden käyttönä.

 

Tuusulan KATU toiminta on perustettu vuonna 1989 yhteistyössä Keravan ja Järvenpään kanssa. Nykyään KATU - ryhmät toimivat itsenäisesti omissa kunnissaan. KATU toiminta on yksi erityisnuorisotyön työmuoto. Erityisnuorisotyöntekijä koordinoi toimintaa, mutta vapaaehtoiset aikuiset ovat KATU toiminnan kantava voima sekä edellytys. Toimintaan tarvitaan nyt lisää aikuisia.
 

Esitin 31.8.2009 valtuustoaloitteena, että kunnan nuorisotoimessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joilla aktivoidaan lisää vapaaehtoisia vanhempia mukaan katutoimintaan. 

Alkusyksyn ajatuksia

12.8.2009
Syyskausi Tuusulan kunnanhallituksen työssä on käynnistynyt perinteisesti ensi vuoden talousarvion suunnittelulla. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen talousraamista vuodelle 2010. Sen perusteella eri toimialat aloittavat nyt omien talousarvioidensa tekemisen. Lähtökohtana on se, että veroprosenttia ei koroteta ja käyttötalousmenojen kasvu on 2 %. Tavoite on hyvin haasteellinen ja edellyttää toimialoilta hyvin kriittistä tarkastelua myös eri palveluiden tasoon. Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta kunnan talous saadaan pidettyä tasapainossa ja siten turvattua jatkossakin kuntalaisille hyvät palvelut. Olisi kestämätöntä, jos palveluita rahoitettaisi lainarahalla, myöskään veroprosentin korottainen ei ole järkevää. Seuraavan kerran kunnanhallitus käsittelee talousarviota lokakuun alussa, johon mennessä toimialoilta saadaan esitykset.

Kesäisiä tunnelmia

Hyrylän kevätmarkkinoilla su 24.5. oli EU vaalitunnelma yhtä aurinkoinen, kuin oli ilmakin. Paikalla oli useita Kokoomuksen eurovaaliehdokkaita. Ilolla panin merkille heidän aitoa osaamistaan sekä intoa ja ahkeruutta tarttua työhön meidän suomalaisten hyväksi. Omaa ehdokastani olen pohtinut pitkään ja vaalikoneet ovat vahvistaneet päätöstäni äänestää Risto E. J. Penttilää. Uskon, että hänellä on tarvittavaa tietoa ja ennen kaikkea taitoa, joita eurooppalaisessa päätöksenteossa tarvitaan.

Kunnallinen päätöksenteko tuntuu pienimuotoiselta, kun sitä vertaa 751 jäseniseen europarlamenttiin. Tuusulassa tehtävät päätökset ovat kuitenkin lähellä jokaisen kuntalaisen arkea ja siksi vähintäänkin yhtä tärkeitä. Tätä ja ainakin kahta seuraavaa vuottaa leimaa haasteellinen kunnan taloustilanne. Säästölistojen tekemiseltä emme voi välttyä. Parhaillaan etsitään säästöjä vielä tämän loppuvuoden budjettiin. Kunnanhallituksessa teemme säästöistä ehdotuksen valtuustolle ma 1.6. kokouksessamme. Valtuustossa asiasta päätetään 15.6.. Ensi vuoden budjetin valmistelu käynnistyy jo heinäkuun lopussa. Säästöt tulevat väistämättä näkymään jonkin verran kunnan palveluissa, vaikkakin henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia tulee viimeiseen asti välttää. Velkarahalla ei mielestäni palveluita tulisi kuitenkaan rahoittaa ja veronkorotuksista osa menisi suoraan köyhempien kuntien kassaan, joten keinona sekään ei ole kannatettava. Investointeja, kuten koulujen ja päiväkotien rakentamista tulee jatkaa, varsinkin kun rakennuskustannukset ovat nyt edulliset.

Mistä leikataan?

15.4.2009
Arviot verotulojen kehityksestä ovat kääntyneet synkemmiksi kuin vuoden 2009 talousarviota laadittaessa viime syksynä. Tämän hetkisten arvioiden mukaan Tuusulan yhteisöverotulot tulevat jopa puolittumaan kuluvana vuonna. Jatkossa verotulojen kasvun arvioidaan pysyvän matalana Tuusulassa. Vuodelle 2010 tehdyn ennusteen mukaan kunnallisverotulojen kasvu hidastuu, yhteisöverotulot pienenevät edelleen ja kiinteistöverotulojen kasvu hidastuu. Tontinmyyntitulojen arvioidaan edelleen laskevan vuoden 2009 tasosta vähentyneestä kysynnästä johtuen. Tämän hetken arvio kunnan kokonaistuloista vuonna 2009 on noin 4 milj. euroa talousarviota pienempi.

Kunnanhallitus seuraa taloustilanteen muutosta


Kunnanhallitus kokoontui 14.4. iltakouluun, jossa käytiin läpi tämän hetkistä tilannetta ja arviota siitä, mitä toimenpiteitä jo kuluvana vuonna on tehtävä. Keskustelu taloustilanteesta jatkuu valtuustoseminaarissa 23. - 24.4., jonka jälkeen ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin. On mahdollista ja hyvin todennäköistä, että budjetti joudutaan ikään kuin avaamaan kesken vuoden ja säästökohteita on alettava etsiä jo hyvinkin pikaisesti. Arvokeskustelu siitä, mistä tarvittaessa leikataan tulee olemaan yksi tämän vuoden haasteellisimmista tehtävistä. Olisi niin paljon helpompi luetella ne kohteet, mistä ei ainakaan saa leikata. Tämä lista on jokaisella valtuutetulla varmasti vieläpä hyvin erilainen. Ikävien päätösten tekemiseltä ei tässä taloudellisessa tilanteessa valitettavasti voi välttyä.