Ajankohtaista

Mielipidekirjoitukseni Keski-Uusimaa -lehdessä joulukuussa 2016

Pormestarimalli maksaa melkein 400 000 euroa              

Ari Toivonen peräänkuulutti tämän lehden mielipidesivulla (K-U 28.11.) vastauksia Tuusulan kunnanvaltuutetuilta tärkeisiin ajankohtaisiin asioihin. Nyt ajankohtaisinta on pormestarikysymys ja siksi keskityn tässä vastauksessani siihen.

Valtuuston käsittelyyn 7.12. tulevan hallintomallin mukaan nykyiset kunnanjohtajan tehtävät siirtyisivät tulevalle pormestarille, joka valittaisi tulevista kunnanvaltuutetuista ensi kesäkuussa.

Itse olen vastustanut pormestarimallia koko ajan ja tulen myös valtuuston kokouksessa 7.12. sitä vastustamaan. Perusteluina muun muassa seuraavat asiat:

Kunnan johtaminen on vaativa tehtävä, joka edellyttää hyvää ammattiosaamista ja kokemusta ison organisaation henkilöstön, talouden ja hallinnon johtamisesta.  Kunnan johtamistehtävään asetetaan yleensä hyvin korkeat pätevyysvaatimukset, pormestarille riittää, että hän on valtuutettu.

Elämme yhä edelleen hitaan talouskasvun aikaa, jolloin kuntasektorilla on välttämätöntä tehdä myös ikäviä päätöksiä. Kun pormestari joutuu joka hetki varmistamaan asemaansa, on hänen pyrittävä miellyttämään kaikkia valtuustoryhmiä ja näin ollen ikävien päätösten esittäminen voi olla pormestarille kohtalokasta. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat nyt käydyt keskustelut palkkapoliitikkojen määrästä ja palkkojen suuruudesta. Jo nyt halutaan jakaa palkkaa kaikille suurimmille ryhmille. Sulle-mulle -politiikkaa parhaimmillaan, ja kallista.

Päätös pormestarimallista tehdään aivan väärään aikaan. Parempi ajankohta olisi päättää asiasta tulevien kuntavaalien jälkeen, jolloin kuntalaiset pääsisivät ottamaan kantaa malliin vaalien yhteydessä. Toinen hyvä ajankohta uuden mallin pohtimiseen olisi silloin, kun noin puolet kuntien tehtävistä on siirtynyt maakunnille.

Ari Toivonen esitti selvän kysymyksen kirjoituksessaan. ”Mahtaako kukaan edes tietää, mitä pormestarimalli kuntalaisille maksaa?” Tähän on helppo vastata. Kun nykyinen luottamushenkilöorganisaatio verottaa kuntalaisten kukkaroita noin 300 000 euroa vuodessa, niin pormestarimalli tulisi maksamaan kuntalaisille henkilöstöosaston laskelmien mukaan, nyt esillä olleilla palkoilla enemmän kuin tuplasti eli noin 670 000 euroa. Mallin lisähintalappu on noin 370 000 euroa.

Sanna Kervinen
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Tuusula